Monday, October 2nd, 2023

Sprijin pentru viitorul tehnologic: Bursă de 300 de lei lunar pentru elevii din învăţământul tehnologic

Educație, stil de viață și wellness. O nouă bursă pentru încurajarea învățământului tehnologic: 300 de lei pe lună pentru elevii care urmează învățământul tehnologic.

Începând din luna septembrie, elevii care se înscriu în licee cu profil tehnologic vor beneficia de o bursă inovatoare, denumită „Bursa tehnologică”. Această măsură se încadrează în cadrul Legii învățământului preuniversitar și are scopul de a stimula învățământul tehnologic. Valoarea acestei burse este de 300 de lei lunar și va fi acordată elevilor care frecventează un liceu cu profil tehnologic.

Conform legii, bursa se oferă elevilor care respectă regulile stabilite în metodologia-cadru și se încadrează în specializările prevăzute. Absențele frecvente și abaterile disciplinare sunt criterii ce trebuie evitate pentru a beneficia de această bursă. Un aspect important este că această bursă poate fi cumulată cu alte tipuri de burse, cum ar fi cele sociale sau alte burse tehnologice.

Noua Lege a învățământului preuniversitar aduce o modificare semnificativă în ceea ce privește tipurile de burse acordate elevilor. Astfel, în noul an școlar, elevii vor avea posibilitatea să obțină patru tipuri de burse: bursa de merit, bursa socială, bursa tehnologică și bursa de excelență olimpică I și II.

Bursa de merit, care va crește de la 200 de lei la 450 de lei pe lună, va recompensa performanța școlară. Bursa socială, care va crește, de asemenea, de la 200 de lei la 300 de lei pe lună, va viza elevii cu situații financiare mai puțin favorabile. În același timp, noul cadru legal prevede eliminarea burselor de performanță, în valoare de 500 de lei pe lună, și a bursei de studiu, care era de 150 de lei pe lună.

Un aspect important de menționat este că sumele acordate prin aceste burse nu vor fi impozabile și nu vor fi luate în calcul la determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru a obține venitul minim garantat sau alte beneficii sociale. Aceste burse vor fi finanțate din bugetul Ministerului Educației, consolidând astfel sprijinul pentru educație și dezvoltarea tinerilor în România.