Wednesday, February 21st, 2024

Comunitățile din New Hampshire își reduc costurile energiei prin putere comunitară

Rezumând ultimele evoluții energetice din New Hampshire, o nouă structură permite orașelor să-și achiziționeze propria energie electrică, generând economii semnificative. Sub conducerea Departamentului de Energie al statului, se urmărește inclusiv respectarea unui standard de energie regenerabilă ce trebuie atins de furnizorii de electricitate până în 2025.

New Hampshire se confruntă cu o transformare semnificativă în segmentul energetic, care aduce cu sine beneficii palpabile pentru consumatori. Adoptând o lege în 2019, statul a permis autorităților municipale să achiziționeze energia direct, evitând intermediarii și beneficiind astfel de prețuri reduse. Astfel, consumatorii din anumite comunități se bucură deja de un preț de bază al energiei electrice redus cu aproape 26%. Alte 29 de comunități sunt pe cale să implementeze programe similare în această primăvară, dovedind că această inițiativă de putere comunitară reprezintă o sursă de economisire consistentă.

Christopher Elms, adjunctul comisarului Departamentului de Energie din New Hampshire, a explicat că acest model oferă locuitorilor posibilitatea de a-și controla mixul energetic și de a alege între focusarea pe energie regenerabilă sau găsirea celei mai avantajoase oferte. În contextul creșterii cerințelor standardului de portofoliu regenerabil al statului, furnizorii de electricitate trebuie să obțină 25,2% din energia vândută din surse regenerabile sau prin achiziția de certificate energetice până în 2025, un obiectiv considerat realizabil de oficiali.

Pe lângă economiile directe pentru consumatori, această politică adaugă și avantajul competitivității pe piața energiei, care poate conduce la îmbunătățirea serviciilor și scăderea tarifelor în domeniu. În concluzie, statul New Hampshire demonstrează că inițiativele locale pot avea un impact pozitiv și măsurabil atât pe termen scurt, cât și în ceea ce privește viitoarea sustenabilitate energetică.

Secțiunea Întrebări Frecvente (FAQ)

Ce presupune noua structură energetică din New Hampshire?
Noua structură energetică din New Hampshire permite comunităților să-și achiziționeze direct energia electrică, evitând intermediarii și beneficiind astfel de prețuri mai reduse pentru consum.

Când a fost adoptată legea care permite autorităților municipale să achiziționeze energie direct?
Legea a fost adoptată în anul 2019.

Cât de mare este economia de costuri realzată de comunități prin acest model?
Comunitățile care au implementat acest model se bucură de o reducere a prețului de bază al energiei electrice cu aproape 26%.

Câte comunități își propun să implementeze programe de putere comunitară în această primăvară?
29 de comunități își propun să implementeze programe similare în această primăvară.

Ce este standardul de energie regenerabilă ce trebuie atins de New Hampshire până în 2025?
Furnizorii de electricitate trebuie să obțină 25,2% din energia vândută din surse regenerabile sau prin achiziția de certificate energetice până în 2025.

Cum influențează această politică piața energiei din New Hampshire?
Această politică adaugă avantajul competitivității pe piața energiei, putând duce la îmbunătățirea serviciilor și scăderea tarifelor în domeniu.

Definiții Termeni Cheie

Energie Regenerabilă: Energia produsă din surse care se regenerează natural și continuu în mediu, cum ar fi soarele, vântul sau apele curgătoare.

Certificate Energetice: Documente care atestă că o anumită cantitate de energie a fost produsă din surse regenerabile. Acestea pot fi vândute sau tranzacționate și sunt folosite pentru a atinge obiectivele de energie regenerabilă.

Putere Comunitară: Capacitatea unei comunități locale de a-și alege și achiziționa direct propria sursă de energie, în loc să fie limitată la opțiunile furnizorului de energie tradițional.

Sursele Sugerate pentru Informații Suplimentare:
Departamentul de Energie al Statelor Unite

Te rog să reții că sunt limitată la informațiile pe care le dețin la data cunoștințelor mele, iar sursele suplimentare sugerate sunt bazate pe domeniul general al energiei și pot să nu fie specific legate de New Hampshire sau de legea menționată în articol.