Wednesday, February 21st, 2024

Societățile comerciale și provocările decarbonizării

Un studiu recent evidențiază perspectiva organizațiilor asupra decarbonizării, un subiect considerat de 77% dintre acestea ca fiind o chestiune morală, cu toate acestea, doar 29% și-au asumat angajamente publice de reducere a emisiilor de carbon. Mai puțin de un sfert din companii mărturisesc că au reușit să își atingă sau să depășească obiectivele propuse în ceea ce privește emisiile de carbon.

Rezultatele raportului “Net Zero 2024”, analizate de Mark Chadwick, Director executiv la ENGIE Impact pentru EMEA și APAC, și expert cu o carieră în sustenabilitate începând din 2005, reflectă dificultățile întâmpinate de entitățile comerciale în demersul lor de decarbonizare. Punctul central al studiului este că multe organizații abordează decarbonizarea mai degrabă ca pe un efort izolat decât ca pe o transformare completă a afacerii, factor ce conduce la alocarea insuficientă de resurse și la numai 20% dintre companii care declară că sunt pe drumul cel bun pentru atingerea sau depășirea țintelor.

Raportul a mai identificat cinci mari obstacole în calea decarbonizării: priorități multiple de afaceri, baraje interne de guvernare, constrângeri bugetare, date limitate și lipsa competențelor necesare pentru implementarea schimbării.

Cu toate aceste provocări, studiul indică că soluțiile transversale sunt necesare pentru depășirea blocajelor. Companiile care abordează decarbonizarea ca pe o transformare a întregii afaceri au perspective mai viabile de a înlătura principalele bariere, asigurând claritatea direcției, guvernanța eficientă, finanțarea inteligentă și modele de implementare adecvate.

În încheiere, raportul “Net Zero 2024” sugerează că, în ciuda provocărilor, există o recunoaștere crescândă că o strategie sustenabilă bine pusă la punct poate oferi un avantaj competitiv considerabil și poate conduce la creșterea durabilă și reziliență a organizațiilor.

### Întrebări Frecvente (FAQ)

Ce este decarbonizarea?
Decarbonizarea se referă la reducerea emisiilor de dioxid de carbon (CO2) prin diverse metode, cum ar fi utilizarea surselor de energie regenerabilă și eficientizarea consumului de energie în scopul limitării schimbărilor climatice.

Care este perspectiva organizațiilor asupra decarbonizării?
Un studiu recent arată că 77% din organizații consideră decarbonizarea ca fiind o chestiune morală. Cu toate acestea, doar 29% dintre ele au adoptat angajamente publice pentru reducerea emisiilor de carbon.

Câte companii au atins sau depășit obiectivele de reducere a emisiilor de carbon?
Mai puțin de un sfert din companii au declarat că au reușit să își atingă sau să depășească obiectivele propuse în privința emisiilor de carbon.

De ce întâmpină organizațiile dificultăți în atingerea obiectivelor de decarbonizare?
Obstacolele principale identificate de raport includ priorități multiple de afaceri, baraje interne de guvernare, constrângeri bugetare, date limitate și lipsa competențelor necesare pentru implementarea schimbării.

Ce procentaj din companii sunt pe drumul cel bun pentru atingerea obiectivelor de decarbonizare?
Doar 20% dintre companii declară că sunt pe drumul cel bun pentru atingerea sau depășirea țintelor de decarbonizare.

Ce recomandări oferă raportul “Net Zero 2024” pentru companii?
Raportul sugerează că abordarea decarbonizării ca pe o transformare a întregii afaceri poate ajuta la depășirea blocajelor, asigurând claritatea direcției, guvernanța eficientă, finanțarea inteligentă și implementarea adecvată a modelelor.

Care sunt beneficiile unei strategii de sustenabilitate bine pusă la punct?
Strategiile sustenabile pot oferi companiilor un avantaj competitiv considerabil și pot contribui la creșterea durabilă și la reziliența organizațională.

### Definiții

Eficiența Energetică:
Utilizarea tehnologiilor și practicilor pentru consumul minim de energie necesar realizării unui anumit serviciu sau obținere a unui anumit bun.

Sustenabilitate:
Măsuri și strategii ce vizează satisfacerea nevoilor actuale fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi, concentrându-se pe echilibrul dintre mediu, societate și economie.

Guvernare Internă:
Setul de reguli, procese și principii prin care o organizație este condusă și controlată intern, ajutând la asigurarea responsabilității și eficienței operațiunilor.

Model de Implementare:
Planul sau metodologia utilizată pentru a pune în aplicare o strategie sau proiect, în acest caz, strategii de decarbonizare în cadrul unei companii.