Wednesday, February 21st, 2024

Filipinele accelerează tranziția către energie regenerabilă prin licitații

Filipinele își intensifică eforturile de a diversifica sursa de energie prin promovarea unui mix energetic mai curat. Într-o mișcare strategică ce urmează să fie realizată în august, Departamentul Energiei (DOE) al Filipinelor are în plan să scoată la licitație o capacitate impresionantă de 4.399 de megawați (MW) de energie regenerabilă, indicând o acțiune decisă în înlocuirea resurselor tradiționale cu alternative sustenabile. Anunțul realizat luni subliniază deconectarea treptată a țării de la dependența de combustibili fosili și îmbrățișarea surselor de energie mai prietenoase cu mediul.

Licitația, denumită Programul de Energie Verde (GEA 3), vizează în principal resurse geotermale și diferite tipuri de capacități hidroelectrice, precum cele cu acumulare prin baraj, cu stocare prin pompaj și cele care funcționează pe principiul fluxului de râu. Detaliat, se va licita o capacitate de 699 MW de hidroenergie cu acumulare, 3.120 MW din hidroenergie cu stocare prin pompaj, 200 MW din fluxul de râu și 380 MW din energie geotermală.

Un aspect cheie al acestei licitații este faptul că autoritățile au renunțat la stabilirea unui preț maxim sub care să fie ofertate aceste resurse. Aceasta după ce s-a constatat că prețurile limită din licitațiile anterioare erau considerate prea scăzute. Dezvoltatorii de tehnologie vor trebui, prin urmare, să își prezinte propriile oferte de preț, ce vor fi ulterior examinate de Comisia Reglementării Energiei (ERC). Toate aceste măsuri sunt menite să asigure o procedură transparentă și competitivă pentru selecția facilităților de energie regenerabilă.

Acest plan de acțiune face parte dintr-un efort mai amplu de a tranziționa spre o energie mai curată, cu termene de punere în funcțiune stabilite între anii 2024 și 2030, în funcție de tipul de tehnologie regenerabilă. Documentația pentru licitație se așteaptă să fie publicată pe 29 aprilie, cu licitația programată pentru 21 august, marcând astfel încă un pas important în cursa Filipinelor pentru un viitor mai verde și mai durabil.

Secțiunea FAQ

Ce eforturi face Filipinele pentru a diversifica sursa de energie?
Filipinele își intensifică eforturile de diversificare a surselor de energie prin promovarea unui mix energetic mai curat, cu scopul de a reduce dependența de combustibilii fosili și de a adopta resurse energetice regenerabile.

În ce constă Programul de Energie Verde (GEA 3)?
Programul de Energie Verde (GEA 3) constă în licitația unei capacități de energie regenerabilă de 4.399 MW, care include resurse geotermale și diferite tipuri de capacități hidroelectrice (cu acumulare prin baraj, cu stocare prin pompaj și cele care funcționează pe principiul fluxului de râu).

Ce a decis guvernul filipinez în legătură cu prețul maxim pentru licitație?
Guvernul filipinez a renunțat la stabilirea unui preț maxim pentru licitații, după ce limitările anterioare au fost considerate prea scăzute. Dezvoltatorii de tehnologie vor trebui să își prezinte propriile oferte de preț pentru a participa la licitație.

Cum va fi asigurată transparența și concurența în acest proces de licitație?
Transparența și concurența vor fi asigurate prin examinarea ofertelor de preț prezentate de dezvoltatori de către Comisia Reglementării Energiei (ERC).

Când se așteaptă să fie publicată documentația pentru licitație și când va avea loc licitația?
Documentația pentru licitație se așteaptă să fie publicată pe 29 aprilie, iar licitația este programată pentru 21 august.

Definiții Cheie
Megawatt (MW): Unitatea de măsură pentru puterea electrică, echivalentă cu un milion de wați.
Energie regenerabilă: Energie generată din surse care se reînnoiesc natural, precum soare, vânt, apă și geotermală.
Geotermală: Energie produsă din căldura pământului.
Hidroenergie: Energie generată prin exploatarea puterii apei, fie prin baraje, pompaj sau curentul râurilor.

Link-uri sugerate:
– Pentru informații suplimentare despre Departamentul Energiei al Filipinelor: Departamentul Energiei
– Pentru detalii despre energia regenerabilă: Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă (IRENA)
– Pentru informații despre capacitatea energetica globală: Agenția Internațională a Energiei (IEA)