Wednesday, February 21st, 2024

Adoptarea principiilor de sustenabilitate pentru producția de hidrogen verde în Australia

Un principiu esențial al tranziției energetice include electrificarea ca primă opțiune și utilizarea hidrogenului ca alternativă energetică versatilă. În Australia, producția de hidrogen trebuie să se alinieze la trei principii fundamentale care garantează sustenabilitatea acesteia, în contextul în care industria hidrogenului este încă în stadiul incipient. Aceste principii sunt: adiționalitate, corelare geografică și potrivire temporală a producției cu sursele de energie regenerabilă.

Regimul de Garanție de Origine (GO) din Australia, care a trecut prin perioada de testare în anii 2022-2023 și urmează să fie legislat, se concentrează pe urmărirea și contabilizarea emisiunilor de carbon asociate cu producția de hidrogen, urmând să se extindă pentru a include și alte produse precum otelul verde și amoniacul verde.

În plus, se iau în considerare și emisiile fazei de producție – referite ca Scope 3 – care sunt esențiale în evaluarea impactului general asupra mediului, însă de multe ori omise din cauza dificultăților de măsurare prezentate de analizele detaliate necesare. Uneltele online dezvoltate de universități, ca cel de la Monash University, ajută în calculul acestor emisiuni pentru tot ciclul de viață al producției de hidrogen, oferind astfel o imagine mai completă a impactului asupra mediului. Astfel de instrumente sunt de ajutor în evaluarea lanțurilor de aprovizionare la nivel global și în iau în considerare emisiile incorporate pentru luarea deciziilor conștiente din perspectiva mediului.

Rezumat: Australia își dezvoltă industria hidrogenului cu atenție la principii ecologice stricte, și crearea unor scheme de garantare a originii pentru a măsura impactul asupra mediului. Unelte online ajuta la estimarea emisiilor pe întregul ciclu de viață al producției de hidrogen. Acestea sunt pasi esențiali in direcția potrivită pentru asigurarea unui impact ambiental minim în timp ce sectorul hidrogenului crește.

### Secțiune FAQ

Ce principii fundamentale trebuie să respecte producția de hidrogen în Australia pentru a fi considerată sustenabilă?
Producția de hidrogen în Australia trebuie să se alinieze la trei principii fundamentale pentru a garanta sustenabilitatea: adiționalitate, corelare geografică și potrivire temporală cu sursele de energie regenerabilă.

Ce este Regimul de Garanție de Origine (GO) din Australia?
Regimul de Garanție de Origine din Australia este un sistem care urmărește și contabilizează emisiunile de carbon asociate cu producția de hidrogen, și care urmează să fie legislat pentru a include și alte produse precum oțelul verde și amoniacul verde.

Ce sunt emisiile “Scope 3”?
Emisiile “Scope 3” (faza de producție) sunt emisiile care apar pe parcursul producției unui produs, și includ emisiile greu de măsurat care sunt generate de lanțurile de aprovizionare globale și ale altor procese indirecte.

Cum pot fi calculate emisiile pentru tot ciclul de viață al producției de hidrogen?
Uneltele online dezvoltate de universități, cum ar fi cel de la Monash University, ajută în mathematizing emisiile pe întregul ciclu de viață al producției de hidrogen, oferind o imagine mai completă a impactului asupra mediului.

Care este scopul utilizării acestor unelte online în industria hidrogenului?
Aceste unelte sunt folosite pentru evaluarea lanțurilor de aprovizionare la nivel global, și iau în considerare emisiile incorporate pentru a face decizii conștiente din perspectiva protecției mediului.

### Definiții
Electrificarea: Procesul de înlocuire a sistemelor bazate pe combustibili fosili cu electricitate în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.

Hidrogenul: Un element chimic care poate fi folosit ca purtător de energie, oferind o alternativă cu emisii scăzute pentru combustibilii tradiționali.

Aditionalitate: Principiul conform căruia producția de hidrogen trebuie să creeze valoare ecologică adițională și să nu înlocuiască alte surse de energie regenerabilă.

Corelare geografică: Conceptul că producția de hidrogen trebuie să fie apropiată de sursele de energie regenerabilă pentru a minimiza pierderile de transmisie și distribuție.

Potrivire temporală: Ideea că producția de hidrogen trebuie să coincidă cu disponibilitatea energiei din surse regenerabile pentru a asigura o integrare eficientă.

Emisiunile de carbon: Gazele cu efect de seră care sunt eliberate în atmosferă ca rezultat al anumitor activități umane, cum ar fi arderea combustibililor fosili sau producția de hidrogen.

Oțel verde: Oțel produs utilizând tehnologii și procese care emite cantități reduse de CO2, adesea prin electrificare sau folosind hidrogen ca agent reductor.

Amoniac verde: Amoniac produs prin metode care nu eliberează emisii de carbon, typically prin folosirea hidrogenului obținut din surse regenerabile și a proceselor de captare a azotului din aer.

### Linkuri Sugerate
Monash University – pentru unelte de calcul al emisiilor și cercetare în domeniul sustenabilității.
Guvernul Australiei – pentru informații legislative și politici legate de industria hidrogenului.