Wednesday, February 21st, 2024

Actualizare Proiect: Baza Navală Kitsap-Manchester inițiază modernizarea depozitelor de combustibil

Rezumat: Baza Navală Kitsap-Manchester a înregistrat progrese semnificative în înlocuirea depozitelor de combustibil din perioada celui de-al Doilea Război Mondial cu tancuri moderne, aflate deasupra solului.

Procesul de modernizare a facilităților de depozitare a combustibililor la Baza Navală Kitsap-Manchester avansează conform planurilor stabilite. După trei ani de la demararea construcției celor șase tancuri moderne destinate a înlocui structurile subterane vechi, primele două tancuri vor fi finalizate în această toamnă. Reamintim că vechile tancuri, construite din beton armat rezistent la bombardamente în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, aproape și-au atins limita duratei de viață utilă, motiv pentru care modernizarea este atât necesară, cât și economică.

Katy Crabtree, purtător de cuvânt al bazei, a declarat că lucrările de construcție pentru prima fază, care include primele două tancuri, sunt realizate în proporție de 72%. În continuare sunt necesare lucrări de pregătire a solului, izolarea tancurilor, instalarea țevilor de combustibil și testarea sistemelor înainte de punerea lor în funcțiune.

Proiectul este divizat în trei faze, iar faza a doua este programată să se încheie în 2027, urmând ca finalizarea întregului proiect să se desfășoare până în 2030. Depozitul de Combustibil Manchester este cel mai mare astfel de facilitate al Departamentului Apărării din Statele Unite, oferind carburant și lubrifianți de calitate militară națiunii și aliaților săi.

Finanțarea pentru cea de-a doua fază a proiectului încă nu a fost atribuită, iar planurile pentru etapa a treia vor depinde de finalizarea celei de-a doua faze. Finalizarea noilor instalatii va asigura nu doar o infrastructură de depozitare a combustibilului mult îmbunătățită, dar și o actualizare tehnologică necesară pentru susținerea inițiativelor militare.

Secțiunea Întrebări Frecvente (FAQ)

1. Ce progrese s-au înregistrat la Baza Navală Kitsap-Manchester?
Baza Navală Kitsap-Manchester a avansat în procesul de modernizare a depozitării combustibililor prin construcția unor tancuri moderne deasupra solului. Primele două tancuri din totalul celor șase planificate vor fi finalizate în această toamnă.

2. De ce se înlocuiesc vechile tancuri de combustibil?
Vechile tancuri de combustibil, construite în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, aproape și-au atins limita duratei de viață utilă și necesită o modernizare din motive economice și de securitate aprovizionării.

3. Care sunt etapele proiectului de modernizare?
Proiectul este divizat în trei faze. Faza întâi, care include primele două tancuri, este în prezent realizată în proporție de 72%. Faza a doua este programată să se încheie în 2027, iar întregul proiect este preconizat să fie finalizat până în 2030.

4. Ce reprezintă Depozitul de Combustibil Manchester?
Depozitul de Combustibil Manchester este cea mai mare facilitate de acest tip a Departamentului Apărării din Statele Unite, asigurând carburant și lubrifianți de calitate militară națiunii și aliaților.

5. Există fonduri alocate pentru faza a doua și a treia?
Finanțarea pentru faza a doua încă nu a fost atribuită, iar planurile pentru faza a treia depind de finalizarea celei de-a doua faze.

Definiții Termeni-cheie

Baza Navală Kitsap-Manchester: O facilitate a Marinei Statelor Unite care servește acum și ca locație pentru noile tancuri de depozitare a combustibilului.
Depozite de combustibil: Locații utilizate pentru stocarea combustibiliilor, în acest context, cei pentru uz militar.
Modernizare: Actualizare și îmbunătățirea infrastructurii existente pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare.
Durată de viață utilă: Perioada de timp în care o structură sau un echipament poate fi utilizat eficient și în siguranță.

Linkuri Sugerate
Pentru mai multe informații despre Baza Navală Kitsap-Manchester și alte proiecte ale Departamentului Apărării din SUA, puteți accesa următoarele linkuri:

Marina Statelor Unite
Departamentul Apărării SUA