Vrei să fii printre cei mai buni studenți? Aplică la concursul universitar „Gala studenților USARB”

Vrei să fii printre cei mai buni studenți? Aplică la concursul universitar „Gala studenților USARB”

Autoguvernarea studenților USARB anunță concursul pentru „Gala studenților USARB” 2019, Ediția III, organizat sub egida rectorului Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Pentru a participa la „Gala studenților USARB”, trebuie să prezinți un dosar la sediul Autoguvernanței Studențești USARB (USARB, corpul IV, cab. 409). Data limită de prezentare a dosarelor este 25 aprilie 2019, ora 17:00.

Ce trebuie să conțină un dosar complet?

  1. Formular de aplicare completat.
  2. Curriculum Vitae – în format Europass sau american (MAXIMUM 2 pagini), în română sau rusă.
  3. Certificat academic – se prezintă de către studenţii  ciclul I, studii superioare de licenţă cu indicarea notei medii pentru fiecare semestru şi OBLIGATORIU a mediei generale pentru întreaga perioadă de studii. Certificatul trebuie să fie vizat cu semnătura decanului şi ştampila facultăţii.
  4. Dovezi ale activităţii curriculare (punct obligatoriu) – se prezintă diplome/certificate/confirmări ce ţin de domeniul de studii şi, care confirmă participarea la conferinţe, seminare ştiinţifice, concursuri, olimpiade studenţeşti etc. Se prezintă copii xerox de pe acestea, pentru perioada 01.06.2018 și până în present. De asemenea, dacă este cazul, se prezintă publicaţii care pot fi: articole/teze/lucrări ştiinţifice; rezumate ale articolelor/tezelor/lucrărilor ştiinţifice; lucrări publicistice sau literare, precum și alte tipuri de publicații pe teme relevante domeniului de studiiPublicarea lucrărilor va fi confirmată prin:– copia xerox a copertei (1 pagină) – pentru o vizibilitate mai bună, în cazul existenței unei pagini care repetă toată informația de pe copertă, se va include copia acestei pagini;– copia xerox a paginii cu codul ISBN al tipăriturii (1 pagină);
  5. Dovezi ale activităţii extracurriculare (punct obligatoriu)  – diplome/certificate/confirmări ce ţin de activitatea studentului în afara programului de studii (ex.: desfăşurarea activităţii de voluntariat, sport, arte etc.).
  6. Dovezi ale activităţii studentului în proiecte naționale și internaționale, activități ce au ținut nemijlocit de promovarea imaginii USARB – Se prezintă copii xerox de pe acestea, pentru perioada 01.06.2018 și până în prezent.

După data limită de depunere a dosarelor, doar candidaţii selectați în etapa următoare vor fi invitaţi la cea de-a doua probă a concursului –  proba scrisă (minieseu pe una din temele propuse de către organizatori).

Mai multe detalii despre desfășurarea concursului găsiți AICI.

Pentru informații suplimentare, formulare de aplicare și regulamentul programului vă rugăm să contactați la: tel. 0231 52 413/ 078636211 sau ne scrieți pe adresa electronică: autoguvernanta.usarb@gmail.com

Google+ Linkedin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

*