Tinerii din Bălți pot obține bursa municipală pentru anul 2019

Tinerii din Bălți pot obține bursa municipală pentru anul 2019

Secţia Tineret și Sport din cadrul Direcţiei Învăţământ, Tineret şi Sport a primăriei mun. Bălţi, anunţă concursul „Bursa municipală – 2019”, care se va desfăşura în octombrie-noiembrie 2018.

Bursa municipală poate fi acordată studenţilor instituţiilor de învăţământ superior, elevilor liceelor teoretice, şcolilor profesionale şi colegiilor care manifestă aptitudini deosebite în domeniul învăţământului, ştiinţei, artei, tehnicii, literaturii, sportului şi participă activ în viaţa socială a municipiului, Republicii Moldova, la nivel internaţional.

 

Cine poate obține bursa municipală?

Tinerii în vârsta de 16-29 de ani, (cu excepţia candidaţilor pentru obţinerea bursei municipale cu performanţe în sport şi cultură) cu rezultate deosebite în diferite domenii:

  • elevii liceelor teoretice (cl. X-XII), studenţii şcolilor profesionale, colegiilor şi instituţiilor de învăţământ superior, care îşi fac studiile la secţia de zi cu reuşita academică de la 9,00 puncte pentru anul precedent (cu excepţia candidaţilor pentru obţinerea bursei municipale cu performanţe în sport şi cultură) şi performanţe deosebite în diferite domenii ale ştiinţei, învăţământului, artei, tehnicii, literaturii sau care participă activ în viaţa socială a municipiului şi republicii;
  • candidaţii pentru obţinerea bursei municipale cu performanţe în sport şi cultură pot fi  persoane în vârsta de 7-29 ani

Bursierul primeşte bursa municipală pe parcursul a 12 luni şi poate deveni bursier în mod repetat.

 

Câte burse vor fi acordate?

Ţinînd cont de numărul sporit al candidaţilor de la instituţiile de învăţămînt ale municipiului, 20 de burse vor fi repartizate în următorul mod: 10 burse – pentru performanţe în învăţământ; 5 burse – pentru performanţe în sport şi 5 burse – pentru performanţe în cultură. În caz de necesitate, numărul burselor în oricare dintre domenii poate fi modificat la propunerea Comisiei municipale pentru politicile de tineret şi la hotărârea Consiliului Municipal Bălţi.

 

Ce acte sunt necesare pentru a participa la concurs?

  • Demersul Consiliului de administraţie al instituţiei;
  • Copiile actelor care confirmărezultatele obţinute (foaia matricolă pentru anul precedent de studii, diplomele ş.a.);
  • Scrisoarea de referinţă, semnată de doi membri ai Consiliului de administraţie sau managerul instituţiei de învăţământ, cu ştampila instituţiei;
  • Curriculum vitae/rezumat;
  • Copiile actelor de certificare pentru persoanele cu disabilităţi, din familii socialmente vulnerabile, orfani, tutelaţi, din familii cu venitul mic.

Candidaţii de la Secţiile Tineret şi Sport şi Cultură depun următoarele acte:

  • Demersul Consiliului de administraţie al Secţiei Tineret şi Sport/ Secţiei Cultură;
  • Copiile actelor care confirmă rezultatele obţinute (diplome, premii);
  • Scrisoarea de referinţă, semnată de managerul  instituţiei, cu ştampila instituţiei;

 

Setul de acte necesare, însoţit de scrisoarea de referinţă a instituţiei corespunzătoare,  trebuie prezentat până la data de 15 octombrie şi trebuie să reflecte activitatea candidatului pentru perioada din 01 septembrie al anului precedent şi 01 septembrie anul curent.

Actele candidaţilor de la instituţiile de învăţământ, pentru performanţe în învăţămînt (olimpiade şi concursuri internaţionale, republicane la discipline), actele candidaţilor înaintate de instituţiile de învăţământ, cele extraşcolare, şcolile sportive (pentru performanţe în sport şi cultură) trebuie prezentate în Secţia Tineret şi Sport, DÎTS (bir. 425 al primăriei mun. Bălţi).

Informaţii suplimentare la tel. 231 2-13-40.

 

Foto: www.aacc.edu

Google+ Linkedin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

*